มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนวัว
แพ้โปรตีนวัว
เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์
ปัญหาอาการไม่สบายท้อง

ทดสอบความเสี่ยง ของลูกน้อย

รู้เร็ว รู้ง่าย เพียง 1 นาที

*
*
*